Gizlilik Sözleşmesi
Buradasınız: Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele
edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti
altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım
bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım
programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan
ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve
değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili
tüm bilgi ve malzemeler, …………….’in kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş
olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları
elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn,
müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her
türlü bilgiyi kapsar.
Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler
ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya
komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile
edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme
kapsamında işlem görecektir.
Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin
Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı
olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir.
Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın